Barion Pixel
Search
Close this search box.

– továbbiakban Szabályzat. 

1.       A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Your Nature Kft. – mint adatkezelő – továbbiakban Szolgáltató (székhely: 1094 Budapest, Viola utca 38-40. fsz.2., cégjegyzékszám: 01-09-337957, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 26663793-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Szolgáltató jelen dokumentum szerint biztosítja, hogy az által nyújtott szolgáltatások, minden egyén számára – jogai és alapvető szabadságjogai, különösen a magánélethez való jogát – tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a következőkkel: 

 

2.       Az adatkezelő megnevezése 

Név: Your Nature Kft. 
Székhely és levelezési cím: 1094 Budapest, Viola utca 38-40. fsz.2. 
Telefonszám: 06 70 6058993 
E-mal cím: info@mixyournature.com 
                                                         

 

3.       A kezelt személyes adatok és köre 

Személyes adatok:  

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált Felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet a Felhasználó internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Felhasználó meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Felhasználó által használt böngésző beállításai (technikai információk). Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben. 

Személyes adatok köre: 

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az Felhasználó hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé. 

16 éven aluli személy nem adhat meg magáról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől erre engedélyt kapott. A személyes adatok megadásával kijelenti és szavatolja az ilyen Felhasználó, hogy a fenti engedélyt megkapta és cselekvőképessége nem korlátozott. Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az adatmegadáshoz megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatokat jogosulatlanul bocsájtották rendelkezésére, úgy mindent megtesz, hogy ezen adatokat törölje.
Bármely személy jelezheti a 7.3-as elérhetőségeken, ha tudomására jut, hogy személyes adatok megadásával (pl. harmadik személy adataival) jogsértést követtek el. Ez esetben Szolgáltató kéri, hogy küldjék meg a hitelt érdemlő, szükséges bizonyítéko(ka)taz ügy kivizsgálása érdekében. 

 3.1.  Regisztráció 

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a regisztrációs űrlapon csillaggal jelölt következő személyes adatokat: 

  - Név (vezetéknév és keresztnév) 

  - E-mail cím 

  – Jelszó 

3.2.  Vásárlás 

A vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a regisztráción felüli, következő személyes adatokat: 

  – Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), 

  – Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), 

  – Adószám (cégek esetén kötelező) 

3.3.  A rendszer működtetése során rögzítésre kerülő adatok 

Felhasználó számítógépének azon adatai, mellyel a szolgáltatást igénybe veszi és az igénybevétele során generálódnak az adatkezelő rendszer automatikusan rögzíti. Ezen automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszerfelhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor is automatikusan naplózásra kerül. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tároljuk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetjük: 

 

 

 

 

 

 

Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani tudjuk a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjuk bemutatni a weboldalunk tartalmát. Szintén felhasználjuk ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljuk a weboldalunkat és biztosítsuk az IT rendszereink biztonságát. Ezen okból az adatokat legfeljebb 30 napig tároljuk műszaki elővigyázatosságból. Ezen adatokat szintén használhatjuk marketing, piackutatási és szolgáltatásstrukturálási célokra. Hogy megfeleljünk az elvárásoknak, álnevesített felhasználói profilokat hozunk létre és elemzünk, azonban csak akkor, ha nem élt a tiltakozás jogával vagy nem vonta vissza a hozzájárulását az adatai ilyen módon való használatához. 

3.3.1.         Cookie-k. 

A rendszer a weboldalon tett látogatások alkalmával néhány cookie-t küld a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik és csak az egyes aloldalak meglátogatásának ténye és ideje tárolódik, más információ nem. 

Ezen cookie-k felhasználása a következő: A külső Szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, a felhasználó hirdető webhelyén tett látogatásait, és ezen információk alapján hirdetéseket jeleníthetnek majd meg a Felhasználónak külső Szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k: 

  - Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie 

  - Analitika, követés cookie 

  - Webhelyen keresztüli követés 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt a cookiek tiltása vagy kikapcsolásával kapcsolatosan. 

3.4.  E-mail címek felhasználása 

3.4.1.         A Szolgáltató az általa kezelt elektronikus levélcímek továbbiakban e-mailcímek felhasználásra és jogszerűségére kiemelt figyelmet fordít. Azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére. 

3.4.2.         Az e-mail címek bekérése és kezelése a kapcsolattartást szolgálják /pl.: a megrendelések visszaigazolása/ 

3.4.3.         A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy azokat a szolgáltatásokat érintő változások és vagy az az Általános Szerződési Feltételekben – továbbiakban ÁSZF változása esetén a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az egyes regisztrált felhasználóit. Az ilyen tájékoztatási listáról nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. 

3.4.4.         A Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld a regisztráció során megadott e-mail címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó hírleveleket. A Felhasználó a hírlevél alján elhelyezett link segítségével bármikor leiratkozhat e hírlevelekről. 

4.       Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

4.1.  Az adatkezelésre a www.mixyournature.com  internetes oldalon, továbbiakban Weboldal, található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Ezen nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek, és a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezessünk.
A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel: 

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük: 

 

 

 

 

4.2.  Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető minőségi szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat csakis célhoz kötötten, például a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és tájékoztatása érdekében tárolja. 

4.3.  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja többek között: a statisztikakészítés, az informatikai rendszer és a szolgáltatások fejlesztése, valamint a Felhasználók jogainak védelme. 

4.4.  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az itt leírtaktól eltérő célokra nem használja fel. A személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságoknak – hacsak nincs olyan törvényi rendelkezés, mely ettől eltérően ne rendelkezne – nem kerül kiadásra, vagy csak a Felhasználó előzetes írásos hozzájárulásával történhet. 

4.5.  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat csak formailag ellenőrzi (Pl.: email címnek tartalmazni kell a @ jelet). A megadott adatok megfelelőségéért, valóságosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel kizárólag ő veszi igénybe a nyújtott szolgáltatásokat. Mindennemű felelősség azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta és belépéskor használja. 

5.       Az adatkezelés időtartama, adatkezelés korlátozása, adatok helyesbítése, törlése 

5.1.  A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik, és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart, mely akár történhet a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásával. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor az ÁSZF-ben rögzített esetben és módon kerülhet sor. 

5.2.  A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 1 hónapig tárolja. 

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

5.4.  Az adatok törlése a Szolgáltató részéről megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, amennyiben a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve a jogi igények – előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez több adatkezelési idő szükséges 

5.5.  Ha Felhasználó vitatja a személyes adat pontosságát, az ellenőrzés időtartamára az adatkezelés korlátozható. 

6.       Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

6.1.  Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át, és nem teszik közzé. 

6.2.  Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli szervezetek részére adattovábbítás nem történik. Az adattovábbítás jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b., és f., pontja szolgáltatja. 

Adatfeldolgozók megnevezése: 

Cégnév Cím Tevékenység 
Hun-Org. Kft. 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 204. könyvelés, könyvvizsgálat 
Brand Bar Communications Kft. 1016 Budapest, Naphegy u. 21. Honlap hosting, üzemeltetés 
GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. futárszolgálati tevékenység 
   

 

A megrendelt áruk kifizetésével kapcsolatosan adatokat továbbítunk a megrendelésben meghatározott fizetési szolgáltató részére. Ahol hitelkártyát használnak a fizetéshez, egy ügyletalapú biztonsági ellenőrzés kerül elvégzésre a Barion fizetési feldolgozó segítségével a hitelkártya-csalások megelőzése érdekében. 

 

A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat, mint pl. hitelkártya számokat vagy számlainformációkat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre.  

6.3.  A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben (pl. közigazgatási hatósági vagy bírósági végzés), illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

7.       Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

Önt adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetik meg: 

7.1.  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult a kezelt adat helyesbítésének kérésére, ha az nem felel meg a valóságnak. A módosítást követően a korábbi (törölt) adat már nem állítható helyre. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az alábbi pontban megadott elérhetőségek útján. 

7.2.  Szolgáltató a Felhasználó kérésére további tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelmet minden esetben írásban (email vagy levél formájában a 7.3-as elérhetőségre) kérjük eljuttatni.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a magadott címre adja meg a kért tájékoztatást abban az esetben, ha kérelmező személyazonossága hitelt érdemlően igazolásra került (a Felhasználók adatainak védelme érdekében). 

 

7.3.  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Levelezési cím: Your Nature Kft. 

1094 Budapest, Viola utca 38-40. fsz.2.     

Központi e-mail címünk: 

Adatkezelési ügyekben e-mail címünk: 

info@mixyournature.com 

info@mixyournature.com 

Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel személyesen is a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. 

7.4. A Felhasználót megilleti a tiltakozás joga. Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint. 

7.5.  Felhasználó bármikor jogosult a megadott módokon a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga is helyesbítheti. Amennyiben kérelme az adatok törlésére vonatkozik, a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül töröljük a kért adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. A törlési jog nem vonatkozik azon esetekre, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához. 

7.6. Az érintett jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. 

7.7. A Felhasználó jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha a Felhasználó vitatja az Felhasználóval kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez; vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen. 

7.8Felhasználó jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy azt neki vagy harmadik személynek küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ez csak abban az esetben teljesíthető, ha műszakilag ez lehetséges. 

7.9.  A Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtarásról szóló törvény alapján, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült sérelme, panasza esetén. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: 06/1/391-1400 

Fax: 06/1/391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 

7.10.  Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg annak írásos hozzájárulása nélkül, és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

8.       Egyéb rendelkezések, Adatbiztonság 

8.1.  Szolgáltató informatikai rendszere a weboldal használatával a Felhasználók felhasználói szokásáról és aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

8.2.  Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a szolgáltatott adatokat, erről a Felhasználót tájékoztatja, és egyben megkéri előzetes hozzájárulását és annak birtokában használja fel csak eltérő célra. Lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a kért felhasználást megtiltsa. 

8.3.  Szolgáltató kötelezi magát és mindent megtesz az általa őrzött kezelt adatok biztonsága érdekében. Ezért a Felhasználó nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük. Azokat az alkalmazottakat, akik a személyes adatokat feldolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat lehetőleg kódolt-titkosított formában továbbítjuk. A technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk.  

Szolgáltató a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
Szolgáltató kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akivel együttműködik az adatkezelési folyamatok során, felhív az ilyen irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

8.4. Szolgáltató weboldala tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Szolgáltatóként nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról. 

8.5. Szolgáltató, mint adatkezelő, nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

8.6.  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítésével egyoldalúan módosítsa. E módosításokat a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartásával elfogadja. 

 

Budapest, 2020. január 1.